V rámci zkvalitňování a rozšiřování služeb naší školní jídelny nabízíme od školního roku 2017/2018 možnost odebírat svačiny pro naše žáky. 

Svačiny jsou vyráběny v souladu s tzv. „pamlskovou vyhláškou“, cena svačiny je pro žáky 1.st. 13,- Kč, pro žáky 2.st. 15,- Kč.

Platba probíhá zálohovým systémem stejně jako u obědů - viz informace.

Žáci si svačinu vyzvedávají vždy na začátku velké přestávky na stanoveném místě v budově 1. a 2.st.