V rámci zkvalitňování a rozšiřování služeb naší školní jídelny nabízíme od školního roku 2017/2018 možnost odebírat svačiny pro naše žáky. 

Svačiny budou vyráběny v souladu s tzv. „pamlskovou vyhláškou“, cena svačiny pro žáky 1.st. je 13,- Kč, cena pro žáky 2.st. 15,- Kč.

Platba bude probíhat zálohovým systémem stejně jako u obědů - viz informace.

Žáci si svačinu vyzvednou vždy na začátku velké přestávky na stanoveném místě v budově 1. a 2.st.

Na začátku září 2017 proběhne závazné přihlášení k odběru svačin.