Informace školní jídelny

Stravné se platí pouze přes účet, (výjimky po domluvě s vedoucí ŠJ), vždy 15. dne následujícího měsíce (za měsíc září se strhává z účtu dne 15. října, za červen se strhává 15. července)

Jako variabilní symbol je rodné číslo dítěte.

Strávníci platící v hotovosti musí zaplatit vždy předem (např. v srpnu na měsíc září…).
V případě nezaplacení je žák automaticky vyřazen ze stravování.
Dlužná částka může být vymáhána i soudní cestou.


Ve vašem bankovním ústavu nahlaste SVOLENÍ K INKASU k tomuto účtu:

Číslo účtu školy: 181 685 992 / 0300

Inkasní limit I. stupeň 7 – 10 let 550,- Kč
  II. stupeň 11 – 14 let 600,- Kč
  III. stupeň 15 – 18 let 650,- Kč


Při výdeji obědů je nutno použit čip, který zakoupíte u vedoucí školní jídelny za 115,- Kč.
V případě ztráty zakoupíte čip nový.
Částku 115,- Kč vám vrátíme po ukončení stravování v naší jídelně, bude-li čip funkční.

Vnitřní řád školní jídelny


Přihlašování a odhlašování

Všichni strávníci jsou na následující měsíc přihlášeni.
V případě nemoci lze oběd odhlásit do 8.00 hod. nebo první den nemoci si oběd vyzvednout v době 11.15 – 11.30 hod do vlastních jídlonosičů.
Jestliže rodiče chtějí odebírat obědy po dobu nemoci svého dítěte, musí zaplatit plnou částku oběda, tj. 57,- Kč za den.
V případě školních výletů, exkurzí je nutné odhlásit žáka nejméně 2 pracovní dny dopředu.
Není-li oběd řádně odhlášen, započítává se jako vyexpedován.


telefon: 573 365 334, 739 280 872
e-mail: jidelna@zszdounky.cz