Informace školní jídelny

 

Stravné se platí pouze přes účet, výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech po domluvě s vedoucí ŠJ.

Obědy se platí vždy 15. - 25. dne předcházejícího měsíce (na měsíc září se platí v srpnu).

Jako variabilní symbol je číslo strávníka!!!

V případě nezaplacení je žák/strávník automaticky vyřazen ze stravování.
Dlužná částka může být vymáhána i soudní cestou.


Ve vašem bankovním ústavu nahlaste trvalý příkaz k tomuto účtu:

Číslo účtu školy: 181 685 992 / 0300

 

Cena obědů: I.stupeň 25,-
  II.stupeň 27,-
  III.stupeň 30,-
  cizí strávníci 65,-
  cizí strávníci s rozvozem 75,-
Cena svačinek: I.stupeň 13,-
  II. a III.stupeň 15,-

  

 

Limit u obědů  I. stupeň 7 – 10 let 600,- Kč
  II. stupeň 11 – 14 let 650,- Kč
  III. stupeň 15 – 18 let 700,- Kč
  Cizí strávník 1400,- Kč (s rozvozem 1600,- Kč)

  

Limit u svačin  I. stupeň 7 – 10 let 300,- Kč
  II. stupeň 11 – 15 let 345,- Kč

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY OD 1.9.2020

VÝDEJ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY JE VYHRAZEN OD 11.15 DO 11.30 HOD.

CIZÍ STRÁVNÍCI, KTEŘÍ SE STRAVUJÍ V JÍDELNĚ BUDOU MÍT VYHRAZEN ČAS OD 10.45 DO 11.15 HOD.

STRÁVNÍKŮM JE VYČLENĚN JEDEN ZE STOLŮ VE ŠJ.

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU VYZVEDÁVAT OBĚD SVÉMU DÍTĚTI V PRVNÍ DEN NEMOCI JE V

DOBĚ OD 11.15 - 11.30 HOD. RODIČE MUSÍ MÍT SVŮJ VLASTNÍ JÍDLONOSIČ. OBĚD BUDE VYDÁN NA TALÍŘI A RODIČ

SI JÍDLO PŘEMÍSTÍ NA VYČLENĚNÉM MÍSTĚ DO JÍDLONOSIČE.

 

 

 

 

 

Upozorňujeme, že od 1. 9. 2020 dochází k navýšení ceny některých obědů, budou platit tyto ceny:

 

Cena oběda: I. STUPEŇ 25,- Kč                           Cena svačin: I. STUPEŇ 13,-Kč

                   II. STUPEŇ 27,-Kč                                              II. STUPEŃ 15,-Kč

                  III. STUPEŇ 30,-Kč

 

Cena pro cizí strávníky zůstává stejná.

Cizí strávníci 65,-Kč při stravování ve školní jídelně, při rozvozu 75,-Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIZÍ STRÁVNÍCI BUDOU MÍT NA VÝMĚNU DVOJE JÍDLONOSIČE, KTERÉ BUDOU ČITELNĚ POPSÁNY JMÉNEM.

JÍDLONOSIČE NEBUDOU Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ ULOŽENY V IGELITOVÝCH ANI JINÝCH TEXTILNÍCH TAŠKÁCH.

Děkujeme za pochopení a věříme, že zůstanete i nadále věrnými strávníky.


Při výdeji obědů je nutno použit čip, který zakoupíte u vedoucí školní jídelny za 115,- Kč.
V případě ztráty, nefunkčnosti a viditelného poškození zakoupíte čip nový.
Částku 115,- Kč vám vrátíme po ukončení stravování v naší jídelně, bude-li čip funkční a nepoškozený.

Vnitřní řád školní jídelny


Přihlašování a odhlašování stravy

Všichni strávníci jsou na následující měsíc přihlášeni, týká se obědů i svačin. V případě nepřítomnosti žáka je nutné stravu řádně odhlásit (provádí zákonný zástupce, nebo strávník sám) - osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky, nebo e-mailem.
V případě nemoci lze oběd i svačinu odhlásit do 7.00 hod. daného dne, nebo si první den nemoci oběd vyzvednout v době 11.15 – 11.30 hod do vlastních jídlonosičů.
Jestliže rodiče chtějí odebírat obědy po dobu nemoci svého dítěte, musí zaplatit plnou částku oběda, tj. 65,- Kč za den.
V případě školních výletů, exkurzí, či jiné plánované nepřítomnosti je nutné odhlásit žáka nejméně 2 pracovní dny dopředu.
Není-li oběd řádně odhlášen, započítává se jako vyexpedován.


telefon: 573 365 334, 739 280 872
e-mail: jidelna@zszdounky