Informace školní jídelny

Stravné se platí pouze přes účet, výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech po domluvě s vedoucí ŠJ.

Obědy se platí vždy 15. - 25. dne předcházejícího měsíce (na měsíc září se platí v srpnu).

Jako variabilní symbol je číslo strávníka!!!

V případě nezaplacení je žák/strávník automaticky vyřazen ze stravování.
Dlužná částka může být vymáhána i soudní cestou.


Ve vašem bankovním ústavu nahlaste trvalý příkaz k tomuto účtu:

Číslo účtu školy: 181 685 992 / 0300

Cena obědů: I.stupeň 23,-
  II.stupeň 25,-
  III.stupeň 27,-
  cizí strávníci 65,-
  cizí strávníci s rozvozem 75,-
Cena svačinek: I.stupeň 13,-
  II. a III.stupeň 15,-

  

 

Limit u obědů  I. stupeň 7 – 10 let 550,- Kč
  II. stupeň 11 – 14 let 600,- Kč
  III. stupeň 15 – 18 let 650,- Kč
  Cizí strávník 1400,- Kč (s rozvozem 1600,- Kč)

  

Limit u svačin  I. stupeň 7 – 10 let 300,- Kč
  II. stupeň 11 – 15 let 345,- Kč

 

VÁŽENÍ RODIČE, 

NEPOSÍLEJTE PROSÍM ZÁLOHY NA STRAVNÉ PRO VAŠE DĚTI. POKUD JSOU VAŠE PLATBY PRAVIDELNÉ, KAŽDÝ MÁ NA SVÉM KONTĚ NASPOŘENO I NA DALŠÍ MĚSÍCE. V PŘÍPADĚ NĚKTERÝCH JEDNOTLIVCŮ, KTEŘÍ PENÍZE NEZASÍLAJÍ PRAVIDELNĚ, TAK JE BUDU VČAS INFORMOVAT A ŽÁDAT O ZAPLACENÍ. DĚKUJI ZA POCHOPENÍ.      ŘÍKOVSKÁ, VEDOUCÍ ŠJ ZDOUNKY

 

OZNAMUJEME NAŠIM STRÁVNÍKŮM, ŽE V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA DĚTÍ, ŠKOLNÍ JÍDELNA VAŘÍ

JEN PRO ZAMĚSTNANCE A CIZÍ STRÁVNÍKY !!!!

 

 ŽÁCI JSOU V DOBĚ MIMOŘÁDNÉHO VOLNA Z OBĚDŮ I SVAČINEK ODHLÁŠENI !!!

 

 

UPOZORNĚNÍ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY!!!

Z důvodu výrazného navýšení cen za potraviny a energie, dochází od 1.2.2020

ke zdražení stravného pro cizí strávníky.

- oběd bez rozvozu 65,-

- oběd s rozvozem  75,-

CIZÍ STRÁVNÍCI BUDOU MÍT NA VÝMĚNU DVOJE JÍDLONOSIČE, KTERÉ BUDOU ČITELNĚ POPSÁNY JMÉNEM.

JÍDLONOSIČE NEBUDOU Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ ULOŽENY V IGELITOVÝCH ANI JINÝCH TEXTILNÍCH TAŠKÁCH.

Děkujeme za pochopení a věříme, že zůstanete i nadále věrnými strávníky.


Při výdeji obědů je nutno použit čip, který zakoupíte u vedoucí školní jídelny za 115,- Kč.
V případě ztráty zakoupíte čip nový.
Částku 115,- Kč vám vrátíme po ukončení stravování v naší jídelně, bude-li čip funkční a nepoškozený.

Vnitřní řád školní jídelny


Přihlašování a odhlašování stravy

Všichni strávníci jsou na následující měsíc přihlášeni, týká se obědů i svačin. V případě nepřítomnosti žáka je nutné stravu řádně odhlásit (provádí zákonný zástupce, nebo strávník sám) - osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky, nebo e-mailem.
V případě nemoci lze oběd i svačinu odhlásit do 7.00 hod. daného dne, nebo si první den nemoci oběd vyzvednout v době 11.15 – 11.30 hod do vlastních jídlonosičů.
Jestliže rodiče chtějí odebírat obědy po dobu nemoci svého dítěte, musí zaplatit plnou částku oběda, tj. 65,- Kč za den.
V případě školních výletů, exkurzí, či jiné plánované nepřítomnosti je nutné odhlásit žáka nejméně 2 pracovní dny dopředu.
Není-li oběd řádně odhlášen, započítává se jako vyexpedován.


telefon: 573 365 334, 739 280 872
e-mail: jidelna@zszdounky.cz