Informace školní jídelny

 

Stravné se platí pouze přes účet, výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech po domluvě s vedoucí ŠJ.

Obědy se platí vždy 15. - 25. dne předcházejícího měsíce (na měsíc září se platí v srpnu).

Jako variabilní symbol je číslo strávníka!!!

V případě nezaplacení je žák/strávník automaticky vyřazen ze stravování.
Dlužná částka může být vymáhána i soudní cestou.


Ve vašem bankovním ústavu nahlaste trvalý příkaz k tomuto účtu:

Číslo účtu školy: 181 685 992 / 0300

 

Cena obědů: I.stupeň 25,-
  II.stupeň 27,-
  III.stupeň 30,-
  cizí strávníci 65,-
  cizí strávníci s rozvozem 75,-
Cena svačinek: I.stupeň 13,-
  II. a III.stupeň 15,-

  

 

Limit u obědů  I. stupeň 7 – 10 let 600,- Kč
  II. stupeň 11 – 14 let 650,- Kč
  III. stupeň 15 – 18 let 700,- Kč
  Cizí strávník 1400,- Kč (s rozvozem 1600,- Kč)

  

Limit u svačin  I. stupeň 7 – 10 let 300,- Kč
  II. stupeň 11 – 15 let 345,- Kč

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY OD 30.11.2020

VÝDEJ OBĚDŮ DO JÍDLONOSIČŮ PRO CIZÍ STRÁVNÍKY JE VYHRAZEN OD 10.30 DO 10.45 HOD.

 

 

VÝDEJ OBĚDŮ PRO RODIČE, KTEŘÍ BUDOU VYZVEDÁVAT OBĚD SVÉMU DÍTĚTI V PRVNÍ DEN NEMOCI JE V

DOBĚ OD 10.30 - 10.45 HOD. RODIČE MUSÍ MÍT SVŮJ VLASTNÍ JÍDLONOSIČ. OBĚD BUDE VYDÁN NA TALÍŘI A RODIČ

SI JÍDLO PŘEMÍSTÍ NA VYČLENĚNÉM MÍSTĚ DO JÍDLONOSIČE.

 

 

 

 

 

Upozorňujeme, že od 1. 9. 2020 dochází k navýšení ceny některých obědů, budou platit tyto ceny:

 

Cena oběda: I. STUPEŇ 25,- Kč                           Cena svačin: I. STUPEŇ 13,-Kč

                   II. STUPEŇ 27,-Kč                                              II. STUPEŃ 15,-Kč

                  III. STUPEŇ 30,-Kč

 

Cena pro cizí strávníky zůstává stejná.

Cizí strávníci 65,-Kč při stravování ve školní jídelně, při rozvozu 75,-Kč.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIZÍ STRÁVNÍCI BUDOU MÍT NA VÝMĚNU DVOJE JÍDLONOSIČE, KTERÉ BUDOU ČITELNĚ POPSÁNY JMÉNEM.

JÍDLONOSIČE NEBUDOU Z HYGIENICKÝCH DŮVODŮ ULOŽENY V IGELITOVÝCH ANI JINÝCH TEXTILNÍCH TAŠKÁCH.

Děkujeme za pochopení a věříme, že zůstanete i nadále věrnými strávníky.


Při výdeji obědů je nutno použit čip, který zakoupíte u vedoucí školní jídelny za 115,- Kč.
V případě ztráty, nefunkčnosti a viditelného poškození zakoupíte čip nový.
Částku 115,- Kč vám vrátíme po ukončení stravování v naší jídelně, bude-li čip funkční a nepoškozený.

Vnitřní řád školní jídelny


Přihlašování a odhlašování stravy

Všichni strávníci jsou na následující měsíc přihlášeni, týká se obědů i svačin. V případě nepřítomnosti žáka je nutné stravu řádně odhlásit (provádí zákonný zástupce, nebo strávník sám) - osobně u vedoucí ŠJ, telefonicky, nebo e-mailem.
V případě nemoci lze oběd i svačinu odhlásit do 7.00 hod. daného dne, nebo si první den nemoci oběd vyzvednout v době 11.15 – 11.30 hod do vlastních jídlonosičů.
Jestliže rodiče chtějí odebírat obědy po dobu nemoci svého dítěte, musí zaplatit plnou částku oběda, tj. 65,- Kč za den.
V případě školních výletů, exkurzí, či jiné plánované nepřítomnosti je nutné odhlásit žáka nejméně 2 pracovní dny dopředu.
Není-li oběd řádně odhlášen, započítává se jako vyexpedován.


telefon: 573 365 334, 739 280 872
e-mail: jidelna@zszdounky