Vyhodnocení soutěží na I. stupni, recitační soutěž