Informace družiny

Činnost školní družiny probíhá ve třech odděleních:

I. oddělení   p. vych. Alena Hurajtová
II. oddělení   p. vych. Michaela Skácelová
III. oddělení   p. vych. Bc. Hana Vrbová
     
Provozní doba:   6.30 - 7.30
    11.30 - 16.20

 

Vnitřní řád školní družiny

 

Úplata

Úplata za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině činí 100,-Kč za kalendářní měsíc.
Za měsíc září až prosinec úhrada do 30.9., za leden až červen do 31.1. daného kalendářního roku.

Kritéria přijímání dětí do školní družiny

Děti do školní družiny budou přijímáni ve školním roce podle těchto kritérií:

1. věk (přednost mají žáci 1. a 2. ročníku)
2. dojíždějící
3. zaměstnanost rodičů (přednost mají ti, jejichž oba rodiče chodí do zaměstnání – škola může vyžadovat potvrzení)
4. celotýdenní využívání ŠD

Ostatní žádosti budou posuzovány individuálně, podle závažnosti, do naplnění.

Školní družina není nároková, o přijetí rozhoduje výlučně ředitelka školy.

Prosíme rodiče, kteří mají možnost se o dítě po vyučování postarat, aby byli ohleduplní a místo ve školní družině přenechali těm dětem, jejichž rodiče tuto možnost nemají.

Plán práce

Činnosti ve školní družině navazují na školní vyučování a jsou přizpůsobené věku a potřebám dítěte. K hlavním tématům patří ochrana přírody a životního prostředí, dopravní tematika a sportovní pohyb. Zaměřujeme se také na prohlubování kamarádské vztahy mezi dětmi, čtenářskou gramotnost a kreativitu.

Nejvýznamnější akce školní družiny

Září   Vzpomínky na prázdniny – malování na chodník
Říjen   Barevné čarování – vyrábění z přírodnin
Listopad   50x o přírodě – soutěžení v přírodovědných znalostech
Prosinec   Vánoční besídka – program pro rodiče
Leden   Zdounecká rolnička – soutěžení ve zpěvu a recitaci
Únor   Valentýnské srdíčko – program nejen pro zamilované
Březen   Spaní ve školní družině
Duben   Slet čarodějnic – zábavné odpoledne
Květen   Dopraváček – jízda zručnosti a testy z dopravní výchovy
Červen   Týden plný rekordů – sportování ve školní družině

 

Upozornění

Upozorňujeme rodiče, že v případě opakovaného narušování vnitřního řádu školní družiny, může být žák ze školní družiny vyloučen.