Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

Všem dětem přejeme krásné, sluníčkové prázdniny plné dobrodružství a nových zážitků!

                                                                                                    Vaše paní vychovatelky

 

BLÁZNIVÁ OLYMPIÁDA (13.6.)

Poslední společnou akcí školní družiny byla soutěž nazvaná „Bláznivá olympiáda.“ Čtvrteční počasí naší akci přálo, a proto se všechny připravené aktivity mohly odehrávat na hřišti za budovou školní družiny. S kontrolami na stanovištích pomohly nejstarší děti, které se činnosti ŠD účastní.

Všichni soutěžící místo startovního průkazu dostali medaili a úkolem bylo projít jednotlivá stanoviště a za splnění úkolů získat na svou medaili co nejvíce razítek. Závodníci museli prokázat svou zručnost při chůzi na chůdách, skocích v pytli, hodech na cíl, ale také důvtip při plnění rozlišovacího úkolu. Při plnění soutěžních disciplín nebyla nouze o legraci a smích se ozýval po celou dobu akce.

V závěru všichni účastníci za svou snahu získali sladkou odměnu. Odměnu si zasloužili také všichni, kteří s organizací naší poslední letošní společné akce pomáhali. Do konce letošního školního roku zbývá už jen pár dní, které si určitě ještě i v naší družince společně užijeme.

 

LUMPÍKOVO CESTOVÁNÍ (4.- 5.6.)

Školní družina při Základní škole ve Zdounkách se stala již čtyřicátou pátou, kam zavítal malý plyšový medvídek Lumpík. Na cestě po družinách ve všech krajích České republiky čeká plyšáka zastavení v celkem 53 družinách. V pololetí se vydal na své putování z jedné ze školních družin v Ostravě a tam se také jeho pouť v červnu ukončí.

V krabici, která putuje z družiny do družiny, postupně přibývá „medvědí výbava“ – oblečení, doplňky, ale i hygienické potřeby jsou tím, co jednotliví účastníci Lumpíkovi na cestu přidávají. Malý plyšák se spolu s dětmi účastní všech aktivit, které se v daném období v družinkách odehrávají. Na většině zastávek se s jeho putováním seznamují i další lidé. Plyšák tak ve druhém pololetí tohoto školního roku propojil družiny napříč naší republikou.

Při zastávce ve Zdounkách se s Lumpíkem seznámily děti ze všech oddělení školní družiny, ukázaly medvídkovi prostory školy, družiny i jídelny a školní zahrady. Při veškeré činnosti během dvou návštěvních dní se vždy počítalo i se zapojením malého plyšového kamaráda. Na cestu do další zastávky pak medvídkovi přibalily děti připravené dárky, mimo jiné si ze Zdounek odvezl i knihu příběhů, kterou pro Lumpíka sepsaly nejstarší děti ze školní družinky. Drobnosti byly odeslány i dětem v následující družince.

Na speciálně zřízené stránce na sociálních sítích všichni s napětím sledují poslední kilometry do domovské družinky v Ostravě. A protože takovéto cestování je ojedinělou záležitostí, zájem o jeho průběh projevilo i Muzeum rekordů v Pelhřimově. Zápis do knihy rekordů ale není tím hlavním, jeden nápad paní vychovatelky, který podpořila padesátka stejných nadšenců, vykouzlil úsměv na tvářích stovek dětí i dospělých. A to přece není tak málo.

 

MOJE MILÁ MAMINKO

Každou druhou květnovou neděli slaví svůj svátek maminky, je totiž Den matek. Děti ve ŠD si povídají a kreslí své maminky. Vyrábějí přáníčka, srdíčka, kytičky a ze zažehlovacích korálků vytvářejí různé podložky pod sklenice. Jsou to drobné dárečky, kterými chtějí svým maminkám poděkovat za jejich lásku a péči. A ještě jeden dáreček dostávají všechny maminky od dětí z naší družinky. Je to pásmo básniček, které přednáší děti do obecního rozhlasu.

Věříme, že všem uděláme radost.

 

BEZPEČNĚ NA KOLE (25.4.)

Krásné slunečné odpoledne v dubnu a další společná akce všech oddělení Školní družiny. A ne jen tak ledajaká!

I v naší činnosti si připomínáme, že chovat se bezpečně při každé z činností je velmi důležité. Je jaro a sluníčko nás stále více láká k jízdě na kole nebo koloběžce, mnozí už vytáhli brusle. A proto jsme tuto společnou akci věnovali právě tématu bezpečnosti při jízdě na kole.

Prvňáčci se pokusili vyřešit úkoly připravené na pracovním listu, starší děti ze 2. – 4. třídy čekala sazka, kde si ověřovaly znalost dopravních značek. Všichni se s vervou pustili i do jízdy zručnosti. Ať už na kole či koloběžce, většina účastníků se i s tímto úkolem statečně poprala.

Všem účastníkům patří pochvala za projevenou snahu. Věříme, že alespoň na některá z pravidel silničního provozu si děti vzpomenou pokaždé, když budou nasedat na své kolo.

 

DEN ZEMĚ V ŠD (24.4.)

I při činnostech ve školní družince jsme si připomenuli Den Země.

Paprsky dnešního sluníčka nás vylákaly ven, i když na opravdu teplé počasí si asi přece jen ještě chvilku budeme muset počkat. Jarní herní aktivity bývají plné pohybu, zpěvu i tance a v podobném duchu se nesl také tento den. Pustili jsme se i do úklidu prostor v okolí budovy školní družiny, kde při vhodném počasí trávíme spoustu času společnými aktivitami. Společně jsme si přečetli pohádku skřítka Medovníčka a povídali si o tom, že zodpovědnost za to, aby nám všem bylo dobře, máme my všichni a každý může svým dílem pomoci. Dověděli jsme se několik informací i o tom, jak to vypadá v jiných dalekých zemích. Některé překvapilo třeba to, že jsou na světě děti, které nevědí, co je to sníh nebo třeba děti, které žijí v místech, kde u domu na stromech rostou banány místo jablek, děti, které nemají školu nebo do školy chodí denně několik kilometrů pěšky. Rozhodli jsme se společně připojit k aktivitě, která dětem „někde daleko“ prostřednictvím obrázků ukáže něco z toho, jak krásně je právě u nás. Náš družinkový Den Země jsme si náramně užili.

 

MUZEUM KM (11.4.)

Čtvrteční odpolední program trávily starší děti ze školní družiny v Muzeu Kroměřížska, kam se společně za doprovodu paní P. Horákové a pana V. Moudrého vypravily. Třeťákům byl určen program Velikonoce. Děti se dověděly zajímavosti o zvycích u nás i v dalších zemích Evropy. Čtvrťáci podobný program navštívili již vloni a proto v letošním roce se vydali zkoumat zajímavosti o českých panovnících. Za svou aktivitu i chování si všichni účastníci akce vysloužili pochvalu.

 

S KNÍŽKAMI JSME KAMARÁDI

Březen – měsíc knihy, s tímto názvem se už nesetkáváme tak často. Děti ve všech odděleních školní družiny se v průběhu měsíce přece jen trošku blíže podívaly na to, jaké knihy je zajímají, které knihy čtou.

Mladší děti z prvního i druhého oddělení podle obrázků určovaly názvy pohádek, zahrály si na Popelky, když se snažily přebrat hrách. Postřeh si procvičily také při skládání rozstříhaných obrázků a následném určování pohádkových postav. Děti ze třetího oddělení se po dvojicích snažily upravit názvy popletených pohádek a podle indicií hledaly název známé pohádky.

Zatímco mladší děti se pochlubily svým kamarádům s oblíbenou knihou přinesenou z domu nebo si vybraly některou z knih v knihovničce ŠD a vyzkoušely si hlasité čtení, starší se vydaly prozkoumat školní knihovnu. Pověděly si něco o tom, jak jsou knihy v knihovnách rozdělovány, vysvětlily si, jak nejrychleji najít knihu řazenou v knihovně. V knihovně si také zahrály hru na poznávání knih podle jejich popisu.

Ukázalo se, že některé děti jsou s knížkami opravdovými kamarády, další svou cestu ke knihám teprve hledají. Možná jim i podobné aktivity mohou ukázat, že i v knihách se dá najít spousta zajímavostí.

 

TÝDEN V POHYBU ( 18. - 22.2. )

Únorový společný projekt školní družiny se nazýval příznačně Týden v pohybu. A počasí jako by vědělo, že už se nemůžeme dočkat, až zase vyběhneme na hřiště za družinou. Využívali jsme prvních slunečních dní k pobytu venku. Bavili jsme se o tom, jak je pro nás pohyb důležitý, ale také o tom, že musíme dbát na bezpečnost při všech sportovních aktivitách. Společně jsme si i zatančili. Starší děti se připomněly dopravní předpisy, ověřily si znalost dopravních značek, prakticky si vyzkoušely své znalosti zdravovědy. Všechny děti se zapojily do sportovního víceboje. V pátek byli vyhodnoceni sportovci, kterým se tentokrát nejvíce dařilo. Celý tento únorový týden byl prostě v pohybu!

 

OBJEVUJEME TALENTY

Ve čtvrtek 17. ledna proběhla celodružinová soutěž OBJEVUJEME TALENTY.  Děti si vyzkoušely vystoupit před svými kamarády a ukázaly, že umí hrát na hudební nástroje, přednést básničku, zazpívat, kouzlit i tančit. Nově v naší soutěži přibyla gymnastika a parkour. Kamarádi i paní vychovatelky byli mile překvapeni z jejich dovedností. Porota měla velmi obtížný úkol, neboť všichni předvedli skvělý výkon. Diplom a sladkou odměnu si zasloužili VŠICHNI TALENTI.

Tato pěkná a zdařilá akce byla financována Spolkem rodičů a přátel ZŠ. Tímto jim DĚKUJEME!

 A pro všechny rodiče? Máte úžasné děti.

 

PŘEDVÁNOČNÍ TĚŠENÍ

V naší školní družince to předvánočně vonělo už od listopadu. Všechna oddělení se zapojila do tvorby výrobků na vánoční jarmark, podzimní barevné listí bylo nahrazeno vločkami, anděly, vánočními stromečky, baňkami. Na chodbě děti připravily malovaný Betlém, v jesličkách spinká Jezulátko. Všude kolem už voní Vánoce.

Nejmladší děti v prvním oddělení si v prosinci četly z knížky Andělé na vánoční pouti, ve druhém oddělení se připravovalo vystoupení na Vánoční setkání se seniory, třeťáci se připojili k akci Ježíškova vnoučata. Ve všech odděleních se také připravovaly dárečky a přáníčka pro nejbližší. Předvánoční těšení završila družinová nadílka. I v letošním roce děti mají možnost objevovat celou řadu nových her a hraček.

Přejeme Vám všem krásné Vánoce a do nového roku zdraví, radost z dětí, pohodu a kus obyčejného lidského štěstí.

 

TURNAJ V PEXESU 

V průběhu listopadu se ve III. oddělení školní družiny odehrávaly souboje v postřehové hře zvané pexeso. Stoly se zaplnily malými kartičkami a postupový turnaj mohl začít.  Ze základních kol postoupili semifinalisté. Tito si změřili své síly ve třech skupinách.  Po urputném boji u jednoho ze stolů jsme nakonec poznali tři finalisty. V tento moment se naše družinka proměnila tak trošku na kasino a všichni přítomní si mohli „vsadit“ na vítěze.

Finálový souboj proběhl a my známe letošní medailisty. Na třetím místě se umístila Eliška, stříbrná příčka patří Kubovi a svým vítězstvím udělala radost nejen sobě, ale i pěti kamarádům, kteří v její vítězství věřili, Janča. Vítězům blahopřejeme. Pochvala ale patří všem za aktivní zapojení do tohoto turnaje.

 

ZDOUNECKÝ KALEIDOSKOP

V pondělí 26. listopadu nás v družince navštívila emeritní knihovnice Ludmila Paličková. Tak jak v kaleidoskopu se skládají barevná sklíčka, tak nám seskládala mozaiku ze zajímavých historických událostí naší obce a nejbližšího okolí. Dověděli jsme se o tajné chodbě, která vede pod Zdounkami, o místě, kde stávala bývalá tvrz a o dalších zajímavostech z dob dávno minulých. Také naši obec proslavily některé známé osobnosti, které jsme viděli i na fotografiích. Na závěr jsme si zasoutěžili ve znalostech o sladkosti. Děkujeme paní knihovnici za její poutavé vyprávění a určitě se půjdeme podívat i na obrázky do knihovny. Budeme se těšit zase někdy na viděnou.

 

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

V kalendáři si již můžeme odškrtávat podzimní dny, ale dokud nám to počasí jen trošku dovolí, chceme si užít sluníčka, a proto často pobýváme na školním dvoře za budovou školní družiny. Pískoviště sice využíváme méně a méně, ale míče a další sportovní náčiní ještě pár dní určitě užijeme. Při podzimním tvoření se zaměřujeme na práci s přírodninami, v jednotlivých odděleních tak vznikala zvířátka z kaštanů, stromečky či skřítkové z listů a další výtvory, které zdobí chodby i nástěnky. Podzimně dýchá celý prostor školní družiny.

 

CO VYPRÁVĚL JEŽEK

Říjnová akce školní družiny začala trošku tajemně. Děti ve všech odděleních ŠD našly dopis od kamaráda ježka. Dověděly se v něm několik základních informací o životě malého savce patřícího k živočichům, které můžeme ve svém okolí potkat. Část zprávy však byla napsána tajným písmem a bylo třeba ji rozluštit. Společnými silami se děti pokusily vybudovat vhodné zimoviště pro „kamaráda ježka“ na zahradě za budovou školní družiny. Jejich počínání nemohl nechat zvířecí kamarád bez povšimnutí, a proto se děti po týdnu dočkaly dalšího dopisu i s přiloženými drobnostmi na památku, které ale nedostanou jen tak. Nejprve je třeba prokázat své znalosti a odpovědět na kontrolní otázky o životě ježků a pak si ještě vlastnoručně dotvořit přívěsky, které jim ježek poslal.

 

MYSLIVNA (20.9.)

V novém školním roce jsme také přivítaly děti v naší družince. A již v září na ně čekala soutěž ve znalostech o přírodě nazvaná "Myslivna ". Protože bylo pěkné počasí, tak jsme 7 stanovišť s úkoly rozmístily v areálu. Děti vytvořily dvojice a za každý splněný úkol dostávaly razítka. Všichni byli moc šikovní a za odměnu dostali malou sladkost.