Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

 

BEZPEČNĚ O PRÁZDNINÁCH

Název poslední ze společných akcí všech oddělení ŠD mnohé vypovídá i o jejím zaměření. Spolu s dětmi jsme si začátkem června po odděleních připomenuli některá nebezpečí, která mohou na děti číhat při jejich prázdninovém odpočinku a dobrodružstvích. Součástí bylo i připomenutí bezpečného pohybu po komunikacích a pohybu v terénu. Do organizace aktivit se zapojil i praktikující pan vychovatel v činnosti s nejmladšími účastníky ŠD. Nejmenší si své znalosti ověřili při pobytu a hře v zámeckém parku, starší děti čekala připravená soutěž – sazka. A jako každá soutěž, i tato má své vítěze. V kategorii druháčků se na 3. - 5. místě umístili A. Doležal, J. Symerská a K. Dudová, druhé místo patřilo J. Horákové a vítězkou se stala H. Zrnová. Mezi staršími si nejlépe vedli a 2. – 5. místo obsadili A. Zrna, M. Vršková, A. Pisková a A. Sanislová. Nejvíce správných odpovědí zapsala R. Nakládalová. Pro všechny účastníky soutěžního klání byly připraveny drobné odměny. Můžeme jenom doufat, že si alespoň na některé z věcí, o nichž se hovořilo, děti vzpomenout, bude-li toho v průběhu prázdnin zapotřebí.

Všem dětem přejeme krásné a klidné prázdniny plné dobrodružství a nových zážitků!

MDD v ŠD

1. června jsme i ve školní družině oslavili den dětí. Pro žáky 1. - 3. třídy bylo připraveno ve spolupráci se čtvrťáky několik stanovišť. Děti se na několik minut staly rybáři nebo zručnými opraváři. V dalších disciplínách protáhly i své tělo (dřepy, chůze na chůdách…)nebo vyzkoušely svou trpělivost (skládání puzzle). Slunečný den plný zábavných her jsme si všichni užili a děkujeme SRPŠ ZŠ, že jsme děti za jejich snahu mohli obdarovat sladkou odměnou.

SPANÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINCE

V pátek 25. května jsme v družince prožili velké noční dobrodružství. S dětmi z druhé třídy jsme se sešly v oddělení školní družiny po 18. hod. Když si všichni připravili své postýlky z karimatek a spacáků, pustili jsme se do zábavných týmových her. Vzhledem k pěknému počasí jsme tuto část večera mohli strávit ve školní zahradě. Soutěže byly jak sportovní, tak umělecky zaměřené. Po náročných disciplínách jsme si dali chutnou večeři z domácích zásob. Pro odvážnější děti pak byla připravena stezka odvahy v prostorách školní družiny. Trasu k podpisové listině zdobily rozžehlé svíce. Na závěr programu jsme z laviček vytvořili provizorní přehlídkové molo a každý předvedl své pyžamo. Jak se dočetla pohádka popřáli jsme si dobrou noc a během spánku vstřebávali krásné zážitky. Po probuzení a sladké snídani si děti během krátké soutěže ulovily pomocí brček část své vysloužené odměny (lentilky) a poté byl každému z účastníků předán diplom a sladké ceny. Z dětí zářila spokojenost.

ZDOUNECKÁ VČELKA

V rámci činnosti ŠD jsme se zapojil do výtvarné soutěže Zdounecká včelka 2018, kterou vyhlásila ZO ČSV o.s. Zdounky. O včelkách jsme si povídali a pak jsme se pokusili nakreslit nebo namalovat obrázek ze života těchto malých tvorečků. Při vyhodnocení soutěže, které se konalo 9. května, jsme se dověděli, že se v soutěži sešlo přes padesát prací. Pan Kameník nám kromě cen a diplomů pro vítěze přinesl také med, který jsme všichni mohli ochutnat, perníčky, sladkosti a plásty k výrobě voňavých svíček. DĚKUJEME! A komu se tentokrát dařilo nejvíce? Čestné uznání získala A. Sanislová, M. Nauč a J. Vajgl. Na třetím místě se umístil A. Štefek, druhé místo patří M. Vrškové a vítězkou se stala D. Machová. Vítězům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

DEN ZEMĚ

I ve školní družince bylo připraveno pár aktivit.  Protože nám přálo počasí, probíhala soutěž smíšených družinek v prostorách školního dvora. Společně tak děti řešily problém, kam umístit odpad podle jeho druhu. Musíme říct, že v třídění odpadu žádné větší problémy nevznikaly – ještě aby nám to šlo tak i v praxi!  Dalším úkolem bylo řešení připravené křížovky. I s tímto úkolem si většina dětí bez problémů poradila. Po zhodnocení připravené aktivity zbylo ještě dostatek času na hry – děti obsadily pískoviště, skluzavku i prolézací síť, někteří dali přednost míčovým hrám, další kreslení.  Jedno ale měly všechny aktivity společné – díky pěknému počasí jsme si užívali sluníčka a odpolední program z větší části trávili venku.

REJ ČARODĚJNIC

Dne 25. 4. 2018 se ve školní družině konal rej čarodějnic. Zúčastnily se ho děti ze všech oddělení školní družiny. V tento den jste se na přilehlé zahradě školní družiny mohly setkat s krásnými čarodějkami i čaroději i jejich zvířecími pomocníky, kterými byli netopýři, pavouci nebo černé kočky. Sportovních disciplín pro soutěživé čaroděje bylo připraveno pět. Pro jejich splnění spojily síly vždy tři čarodějky nebo čarodějové z různých tříd (1. a 2. třída a 3. a 4. třída). První disciplína vyžadovala přesnou mušku i švih v ruce. Jednalo se o hod polínkem do "krbu" (karton upravený do podoby krbu). Další sportovní disciplínou byl skok do dálky na koštěti. Děti měly určeny dvě místa, ke kterým se měly pokusit co nejvíce přiblížit. Ve třetí disciplíně si žáci vyzkoušeli roli čarodějnice, která běhá s lopatami všemožných nálezů přes les plný překážek (překážková dráha). V této disciplíně navíc záleželo na rychlosti, neboť čarodějnici pronásledovala tlupa loupežníků. Pokud čarodějnice po cestě svůj nález z lopaty shodila a tím pádem donesla do cíle poškozený, nálezné v podobě bodů pro celý tým bylo nižší. Z role čarodějnice se v další disciplíně opět žáci stali dětmi, které dostaly chuť na křupavý perníček. Nejdříve bylo ale nutné vyplašit netopýry střežící perníčky na střeše chaloupky (hod na 3 papírové netopýry). Když už netopýři byli pryč, mohly se děti v klidu pustit do loupání perníčků (skládání puzzle - obrázek perníčku). Celý den nám přálo slunečné počasí, přesto, že občas se zvedl silnější vítr a všichni čarodějové i čarodějnice musely spojit síly, aby pochytaly létající klobouky.

DRUŽINOVÝ SEDMIBOJ

Právě probíhající zimní olympiáda motivovala i děti ve třetím oddělení školní družiny.  Připravili jsme si náš vlastní družinový sedmiboj. Čekal nás skok do dálky snožno z místa, člunkový běh, hod na koš, přeskoky švihadla a další disciplíny. Měření výkonů probíhalo v rámci činnosti v měsících únoru a březnu průběžně, své výsledky jsme si značili do tabulky. Tak bylo možné jednoduše kontrolovat kolik disciplín se už podařilo každému z nás splnit. V současné době je vše změřeno, sečteno, vyhodnoceno. Nejúspěšnějšími  se mezi dívkami staly M.A. Vršková (1.m.), E. Burešová (2m.) a N. Kuchaříková (3.m.), nejlepších výsledků mezi chlapci dosáhli Š. Kořínek (1.m.), D. Vlasák (2.m.) a  V. Mrhálek (3.m.).

HLEDÁ SE TALENT

Právě tak byla nazvána další ze společných akcí školní družiny v tomto školním roce, která se ukutečnila ve čtvrtek 8. března 2018. Ve všech odděleních se děti domluvily na tom, kdo bude právě to jejich „reprezentovat“ v celodružinové přehlídce talentů. Celkem 24 dětí se představilo se svým recitačním, pěveckým, tanečním či hudebním vystoupením, k vidění bylo i jedno vystoupení kouzelnické. Všechny děti, které našly odvahu a vystoupily před svými kamarády, si za své snažení odnesly malou sladkou odměnu. Divácké ocenění (tedy ocenění od dětí samotných) si za své vystoupení v letošním roce odnesla Nikol Sanislová, která všem představila tanec chacha. V závěru našeho odpoledne plného hudby, zpěvu, tance i poezie se pod vedením slečny praktikantky děti mohly naučit dva tance. Věříme, že Čokoláda i Kuřátko všechny pobavily a udělaly tak pomyslnou tečku za letošním hledáním talentů.

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ ČINNOSTI

Výtvarné a rukodělné činnosti jsou součástí zájmových činností ve školní družině.  Některé zdařilé práce dětí jsou odesílány do vyhlašovaných soutěží.  Výběr pěti prací byl odeslán do celostátní výtvarné a literárně historické soutěže Komenský a my, jejíž 16. ročník byl v letošním roce vyhlášen.  Tématem letošního ročníku je „strom“, proto se tvoření dětí zaměřilo na dřeviny ve všech podobách.
Do výtvarné celostátní soutěže „Děti malují pro konto bariéry“ se zapojily děti ze třetího oddělení školní družiny. Soutěž probíhá ve třech tematických částech. Po pěti pracích bylo odesláno k prvnímu i druhému vyhlášenému tématu. O případném zapojení do třetí části se děti rozhodnout v průběhu jarních měsíců.  Vybrané obrázky z této soutěže se stanou součástí kalendáře na další rok a z výtěžku prodeje kalendáře jsou hrazeny některé školní pomůcky dětem s postižením. 

ZIMNÍ HRY

Dne 8.2. se v naší školní družině konaly zimní hry. Bohatou sněhovou nadílku jsme využili ke třem disciplínám. První disciplína vyžadovala švih v ruce, neboť se jednalo o hod sněhovou koulí do dálky. Druhá disciplína byla naopak postavena na pečlivosti a estetickém cítění. Úkolem dětí bylo postavit sněhové sochy. V této disciplíně byli vytvořeni jak tradiční sněhuláci, tak rozličné druhy zvířat např. kůň, lev, tučňák nebo andulka. V poslední disciplíně vynikli především ti, kteří měli přesnou mušku – cílem bylo trefit sněhovou kouli do terče z kartonu. Na závěr zábavného odpoledne se všichni ohřáli u teplého čaje a pochutnali si na koláčcích, které pro nás připravily paní kuchařky ze školní jídelny.

PRVNÍ POMOC

Čtvrteční odpoledne 18.1. s námi prožila zdravotní sestřička Dáša , která nás seznámila s možnými nebezpečími, jež na nás číhají a jak jim předcházet. První pomoc při úrazu, co vše musí být v lékárničce, telefonní čísla a co říci jsme si také zopakovali. Odvážnější si vyzkoušeli stabilizovanou polohu a umělé dýchání. Následně jsme přistoupili k praktické části. Hned byla plná třída zlomených rukou, nohou, vyvrtnutých kotníků, popálenin a krvácení. S napětím jsme přihlíželi a za chvilku jsme se navzájem ošetřovali .Odpoledne velmi rychle uběhlo a tak i celý pátek jsme nabyté znalosti uplatňovali na svých kamarádech. Sestřičko Dášo děkujeme a doufáme, že se zase brzy setkáme a něčemu novému se přiučíme.

VŠUDE VONÍ VÁNOCE

Celý prosinec jsme se těšili na to jediné..... Kdy už přijde Ježíšek? Plnili jsme adventní úkoly, vyráběli dárečky a přáníčka. Zdobili oddělení školní družiny, chodby a učili se koledy. 18.12. jsme se konečně dočkali. Přišel k nám Ježíšek, který nám přinesl nové hry, hračky a dárečky. Celé odpoledne jsme si povídali o tradicích, zvycích a za krásného doprovodu zpívali koledy. Hráli jsme si s novými hračkami a mlsali dobrůtky. Domů jsme si odnášeli malého Ježíška, kterého jsme položili do oříškové skořápky a ušili mu malinkou peřinku. 
Přejeme vám všem láskyplné Vánoce.

ŽIVÝ BETLÉM

30.11. se naše náměstí proměnilo v Betlém. Chtěli jsme přiblížit všem přítomným, co se odehrálo před více jak 2 000 lety.
Příběh o narození malého Ježíška ztvárnili ti nejmenší. Pannu Mariu, Josefa, andílky, zlého krále Heroda a lidi dobré vůle
zahráli prvňáčci. Celé vystoupení se prolínalo hudebním doprovodem a zpěvem koled, o které se postarali třeťáci. Všichni měli krásné dobové kostýmy. Nechyběli zde ani pastýři se svými ovečkami a také koně, na nichž přijeli K+M+B.
Za vystoupení jsme byli odměněni potleskem. Jen to deštivé počasí nás mrzelo. Vynahradily nám to, ale maminky ze SRP ZŠ, které pro nás připravily teplý párek v rohlíku a naše paní kuchařky výborný vánoční čaj. Děkujeme a všem přejeme krásnou dobu adventní.

OHLÉDNUTÍ ZA PODZIMEM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Činnost tří oddělení školní družiny se odvíjí od stanoveného ročního plánu práce. V podzimním období se snažíme, pokud to podmínky dovolí, využívat ještě k pobytu venku prostory u budovy školní družiny. V září se činnost zvlášť u nejmenších zaměřovala tematicky na "poznávání školy", starší děti si připomínaly bezpečnou cestu do školy. Toto téma vhodně doplňovalo školní projekt. Říjnový program se vázal k tématu "U nás doma" - podle věku si děti povídaly o tom, kde a s kým bydlí, jaký je jejich, pokojík, zda chovají nějaká domácí zvířátka apod. Téma bylo zpracováváno také výtvarnou činnosti. V listopadu se mladší děti seznamovaly s významnými orientačními body v naší obci, povídaly si o tom, jak se bezpečně dostanou například na zastávku autobusu, vlakové nádraží, k lékaři apod., starší děti se pokusily ve skupinkách výtvarně zpracovat naši obec - v minulosti, v součastnosti, ale zamýšleli se i nad budoucností a jedna skupinka vytvořila obec - "ve fantazii". 
Každý měsíc se všechna oddělení scházejí na společné akci. V září jsme nechali odlétnou vlaštovky, v říjnu si dokázali, že "příroda nás baví" a v listopadu se obloha zbarvila papírovými draky různých velikostí, barev i tvarů. 
V současné době se čas pomalu kloní k Vánocům a aktivity, které nás čekají, budou tedy takto směřovány. Připravujeme se na Vánoční jarmark, Živý betlém, ale také pomalu promýšlíme předvánoční aktivity jednotlivých oddělení.  

 

DRAKIÁDA ( 9. 11.)

Čtvrteční odpoledne 9.listopadu bylo sice mírně zamračeno, větřík pofukoval a my jsme vyrazili ke kapličce na vytouženou DRAKIÁDU.
Přehlídka draků byla velmi pestrobarevná, různé tvary, velikosti a motivy.
Někteří draci nám hezky létali, ale ne všem se chtělo pořád poletovat. Museli jsme s nimi běhat po poli, aby aspoň chvilku létali. Daní za to byly zablácené boty a bláto i na nose... Nejmenšího draka měla Šárinka, největšího Julinka, vlastnoručně vyrobeného Románek a nejvýše a nejdéle létal Barunce. Ve vzduchu se střídali různí draci, v jednu chvíli jich poletovalo 22 - to byla podívaná :-).
Nakonec zvítězili všichni zúčastnění. Ve družině  jsme se zahřáli výborným punčovým čajem a dobrůtkou. 
Akce se vydařila, počasí nám přálo. Už teď se těšíme na příští podzimní DRAKIÁDU.

 

PŘÍRODA NÁS BAVÍ  ( 5. 10. )

V celodružinové hře Příroda nás baví bylo pro děti připraveno 20 kvízových otázek ze světa zvířat a rostlin. Žáci 2. a 3. třídy na otázky odpovídali individuálně, prvňáčky si vzali pod ochranná křídla starší žáci. Druhá část hry byla sportovnější a spočívala ve strefování šišek do stromu. Každý žák měl k dispozici 20 šišek a za každou strefenou získal 1bod.Konec soutěžního odpoledne byl završen tvořením zvířátek z kaštanů, která si každý mohl odnést domů nebo nechat ve školní družině pro výzdobu společných prostor.

 

VLAŠTOVKY ODLÉTAJÍ  ( 14.9. )

Ve čtvrtek 14.září se uskutečnila první společná akce školní družiny s příznačným názvem ,,Vlaštovky odlétají". Do aktivity se zapojilo celkem 58 účastníků. Úkolem každého soutěžícího bylo si vlastnoručně vyrobit vlaštovku, za dopomoci to zvládli i ti nejmenší. Každý se svou vlaštovkou pak postupně splnil dvě soutěžící disciplíny - ,,let na cíl" a ,,let do dálky". V kategorii nejmladších - prvňáčků - se nejvíce dařilo těmto oceněným: 3.místo - M. Fránk, H. Lásková a A. Mikulenková. 2.místo - L. Kočanová a 1. místo - R. Netopilová. Mezi druháčky se na děleném  1.- 3. místě umístili: R. Herodek, J. Tesařík a A. Zavadil. V nejstarší smíšené kategorii dětí ze třetí až páté třídy tentoktát kralovali třeťáci. Třetí místo získala N. Mikulenková, druhé M. Trněný a vítězem se stal Š. Kořínek.

Výherci si odnesli drobné odměny. Všichni si za své snažení zaslouží obrovskou pochvalu.

Naše vlaštovky dnes odlétly......