Archiv: 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018 | 2016/2017

CO SE UDÁLO V ŠD

 

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

TEPLÁKOVÝ DEN (14.1.)

V rámci projektu Hrdá škola jsme se všichni sešli v tom nejpohodlnějším oblečení a užili si odpoledne plné pohodičky a legrace.

VÁNOCE VE DRUŽINCE

Advent je jedno z nejkrásnějších období. Děti píší dopis Ježíškovi, zdobí své družinky, zpívají koledy a vyrábějí přáníčka a dárečky. Ale hlavně se těší, až PŘIJDE. Čekání na Štědrý den jsme si ve družince zkrátili vánoční besídkou, kde byly děti obdarovány krásnými dárky, které si společně užijí po celý rok. V rámci aktivity DOBRÝ SKUTEK jsme mysleli i na druhé a zpříjemnili předvánoční čas koledami a básničkami obyvatelům chráněného bydlení, kteří nás odměnili potleskem a dobrůtkami.

Všem dětem a jejich rodinám přejeme krásné, ve zdraví prožité Vánoce a šťastný nový rok.

                                                                                                      Vaše paní vychovatelky

DEN LASKAVOSTI (12.11.)

Laskavost často vnímáme jako vlastnost, která pomáhá druhým. Ve skutečnosti je ale nejvíce prospěšná nám samotným. Proto buďme vstřícní nejen ke svému okolí, ale také sami k sobě. Můžeme tak potěšit ostatní a svému životu dodat smysl.

Již podruhé se naše děti zapojily a připravovaly se v družince na Den laskavosti. V letošním roce  jsme potěšili zdounecké seniory v domě s chráněnými byty.

Děti pro ně připravily společně nejen milé dárečky, ale nacvičily i hudební vystoupení.  Snažíme se tímto děti vést k vnímání láskyplných vztahů mezi lidmi a působení si vzájemné radosti. Všichni jsme prožili krásné a dojemné odpoledne a děti poznaly, jak příjemné je působit druhým radost. Současně jsme dnes mysleli na naše nemocné kamarády a těšíme se, že budou zase brzy mezi námi.

Svět je hezčí, když si lidé pomáhají.

                                                                                                            Vychovatelky ŠD

 LISTÍ PADÁ, POLETUJE (10.11.)

V listopadu, již podle názvu nám ze stromů to krásně zbarvené listí opadává. A my ho máme v areálu celý barevný koberec. Napadlo nás, že každé oddělení si vyrobí z listů několik barevných koláží a ty pak vyvěsí venku na výstavu. Děti chtěly ale venku ještě soutěžit a tak jsme připravily odpolední soutěž pod názvem: "Listí padá, poletuje". Úkoly, které děti plnily, byly převážně z prvouky. Na stanovištích se sbírala razítka za splněné úkoly např. poznávání zvířátek a zeleniny jen podle černé siluety, hod šiškou na cíl, skládání rozstříhaného obrázku nebo třídění věcí co do přírody patří a co ne. Nakonec si všechny děti prošly 10 vědomostních otázek a odpovědi psaly na papír. Hodnocení nebylo vůbec lehké, protože všichni byli moc šikovní a tak sladkou odměnu dostal každý.

                                                                                                             Alena Hurajtová

KOUZLENÍ S BYLINKAMI (20.10.)

Na středu 20. října byla pro děti ve školní družince připravena společná akce „Kouzlení s bylinkami“, která díky krásnému počasí proběhla v areálu. V předcházejících dnech jsme si s dětmi o bylinkách povídali a děti si připravovaly pytlíčky na bylinky. V areálu byla pro děti připravena „poznávací cesta“ kolem barevných obrázků bylinek s krátkým povídáním o nich, s aktivním zapojením dětí. Poté se děti přesunuly k připraveným ukázkám nasbíraných bylinek a zkoušely podle vůně bylinky poznat, užili jsme si přitom spoustu legrace. Na závěr „bylinkové cesty“ měly paní vychovatelky pro děti připravené různé bylinkové čaje a při jejich ochutnávce se děti opět snažily rozpoznat, z jaké bylinky je čaj uvařený. Děti se nejen dozvěděly něco o bylinkách, ale také si při tom užily zábavu a samy se aktivně zapojily. Na památku si odnesly voňavé pytlíčky s bylinkami. Prožili jsme krásné odpoledne, těšíme se na další společné akce a zážitky.                                                                                                                                                                                                                                                                     Bc. Jana Stančíková

LOUČÍME SE S LÉTEM (8.9.)

V novém školním roce nás ve středu 8. září čekala první společná akce: "Loučíme se s létem". Celá družinka se sešla v areálu, který byl vyzdoben barevnými obrázky krásných zážitků z prázdnin. Společně jsme si zazpívali a zahráli oblíbenou hru dostihy. Potom již na děti čekaly letní, veselé úkoly, které s velkým nadšením plnily. Všichni si hravě poradili s lovením rybiček, házením na cíl, skákáním v pytli, prolézáním tunelu, hádáním předmětů a kreativními dovednostmi. Na závěr byla pro děti připravena diskotéka, kterou si malí tanečníci náramně užili. S létem jsme se tedy, jak se patří rozloučili a již se těšíme na nové podzimní aktivity.

                                                                                                           Michaela Skácelová