Aktuality

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU V PLATBĚ OBĚDŮ

Chtěli bychom Vás tímto upozornit, že od srpna 2017 dojde ke změně v úhradách plateb za obědy odebírané v naší školní jídelně. Obědy budou hrazeny zálohovým systémem, tedy platbami předem. První platba pro školní rok 2017/2018, tedy na měsíc září, bude muset být uhrazena již v období 15. – 25. srpna 2017. Toto platí pro úhrady v hotovosti i úhrady bezhotovostní. Hotovostní úhrady jsou možné pouze po předchozí domluvě s vedoucí ŠJ. Preferujeme úhrady bezhotovostní.

V případě, že jste již plátci obědů, ve své bance zrušte inkaso a zaveďte trvalý příkaz na zálohy.

Číslo účtu školy: 181 685 992 / 0300

 

Limit:

I. stupeň 7 – 10 let  550,- Kč

II. stupeň 11 – 14 let  600,- Kč

III. stupeň 15 – 18 let  650,- Kč

Cizí strávníci 1250,- Kč

 

Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo dítěte, popř. po dohodě s vedoucí ŠJ evidenční číslo strávníka, k platbě je vhodné do poznámky uvádět i jméno a příjmení Vašeho dítěte/strávníka. 

V případě nezaplacení zálohy včas bude žák/-yně ze stravování vyřazen/-a.

Na konci školního roku proběhne vyúčtování plateb a přeplatek bude vrácen na Váš účet.

 

Děkujeme za pochopení.