Aktuality

Vzhledem k vydanému metodickému doporučení MŠMT pro organizaci zápisů ze dne 18. 3. 2020 se zápis dětí k povinné školní docházce bude konat bez přítomnosti dětí ve škole.

I tak vás ale zveme na alespoň virtuální prohlídku naší školy. Pojďte dále!

Doporučení MŠMT naleznete na: Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022 | edu.cz 

 

Letošní zápis je povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

 

Žádosti o přijetí dítěte k PŠD pro školní rok 2021/2022 bude možné podávat škole:

  1. osobně (za dodržení všech protiepidemických opatření – individuální převzetí, desinfekce rukou, respirátor, rozestup apod.) a to ve dnech: 12. 4. 2021 od 12.30 do 15.30 hod. (popř. po telefonické domluvě i později) a 13. 4. 2021 od 8 do 12.30 hod. v budově 2. st. (u kostela)
  2. poštou v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021 (směrodatné je datum doručení do školy)
  3. elektronicky - datovou schránkou, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem v termínu od 1. 4. do 30. 4. 2021 (směrodatné je datum doručení do školy)

 

K žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce prosíme přiložit prostou kopii rodného listu dítěte.

Rodiče, kteří neobdrželi na začátku března formulář žádosti o přijetí k PŠD v MŠ ve Zdounkách, mohou si jej stáhnout z našich webových stránek, nebo si jej vyzvednout ve škole osobně vždy v pondělí a ve středu od 9 do 12 hod. 

Stejným způsobem jako o žádost o přijetí k PŠD je možné požádat o žádost o odklad povinné školní docházky a stejně tak ji podat škole. K žádosti o odklad povinné školní docházky dítěte prosíme přiložit prostou kopii rodného listu dítěte, dále je nutné doložit originál Doporučení školského poradenského zařízení k odkladu povinné školní docházky a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Bude-li mít ředitelka školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat jejich originál, nebo ověřenou kopii.

 Rodiče by se také měli seznámit s tím, co by dítě předškolního věku zvládat, k tomu je vhodné si pročíst desatero vydané MŠMT.

Motivační část zápisu k PŠD:

14.4. 2021 od 14 do 17 hod. s online účastí dětí a rodičů přes uvedený odkaz

Schůzka Microsoft Teams - připojte se přes počítač nebo mobilní aplikaci

Prosíme rodiče, aby předem škole nahlásili (na tel. 737 260 440), kdy by se s dítětem mohli k motivační části přihlásit. Bude stanoveno časové rozvržení, aby nedošlo k přetížení systému. Děkujeme za pochopení.

 

Kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Zdounky, okres Kroměříž, příspěvkové organizace:

  1. Dítě je ze spádového obvodu školy.
  2. Dítě je ze spádového obvodu školy po odkladu povinné školní docházky.
  3. Dítě má v naší škole staršího sourozence.
  4. Dítě je z jiného spádového obvodu, ale navštěvovalo MŠ v naší obci.
  5. Dítě je z jiného spádového obvodu školy.

 

V případě tzv. převisu dětí, při shodnosti kritérií bude rozhodovat los. Seznam budoucích prvňáčků ze spádového obvodu školy obdržela škola od svého zřizovatele.

V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte telefonicky na číslo 731 461 415, nebo e-mailem na adresu: skola@zszdounky.cz