Aktuality

Vážení zákonní zástupci budoucích prvňáčků,

zápis k povinné školní docházce pro rok 2021/2022 je naplánován na 14. 4. 2021 od 14 do 17 hod. v budově 1.st. Vše se však bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace. Je tedy ve hře i varianta on-line zápisu dne 14. 4. 2021, nebo individuálního zápisu (po 1 dítěti dle časového harmonogramu) ve dnech 14. 4. 2021 a 15. 4. 2021 od 13 do 17 hod. v budově 1.st.

O konkrétním způsobu realizace zápisu k PŠD budeme informovat podle toho, jak se bude vyvíjet epidemiologická situace a jaké pokyny k zápisům k PŠD vydá MŠMT. Děkujeme za pochopení.


Formuláře žádosti o přijetí k PŠD budou předány do MŠ Zdounky, kde budou rodičům distribuovány. Nenavštěvuje-li Vaše dítě MŠ Zdounky, je možné požádat o formulář u nás ve škole (telefonicky, emailem). 

Uvažujete-li o odkladu PŠD Vašeho dítěte, je možné požádat u nás ve škole o příslušný formulář. K tomu je potřeba následně přiložit originál Doporučení školského poradenského zařízení k odkladu povinné školní docházky a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.


Kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Zdounky, okres Kroměříž, příspěvkové organizace jsou následující:

  1. Dítě je ze spádového obvodu školy.
  2. Dítě je ze spádového obvodu školy po odkladu povinné školní docházky.
  3. Dítě má v naší škole staršího sourozence.
  4. Dítě je z jiného spádového obvodu, ale navštěvovalo MŠ v naší obci.
  5. Dítě je z jiného spádového obvodu školy.

V případě tzv. převisu dětí, při shodnosti kritérií bude rozhodovat los.


Seznam dětí, které by se měly dostavit k zápisu k PŠD, obdržela škola z matriky OÚ Zdounky.

 

 V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte telefonicky na čísle 573 365 130, či 731 461 415, nebo e-mailem na adresu: skola@zszdounky.cz