Aktuality

Ministerstvo zdravotnictví ČR zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (viz nařízení níže). Opatření bude trvat do odvolání.

Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních,_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf

 

Ošetřovné

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, škola mu na žádost potvrdí příslušný tiskopis. Toto je vhodné vyřídit nejlépe po telefonické dohodě s vedením školy.

Od 27. 3. 2020 je možné žádat o ošetřovné při péči o dítě mladší 13 let.

Potřebný tiskopis pro zaměstnavatele je k dispozici také na: https://eportal.cssz.cz/documents/10593/2010767/ZOPPD.pdf

 

Pro další informace sledujte naše webové stránky, kde průběžně informace aktualizujeme.

 

Žákům bude po dobu platnosti mimořádného opatření doporučováno procvičování, popř. osvojování učiva - zadávání úkolů elektronicky: 

1.stupeň - e-maily rodičům

2. stupeň - web školy - sekce "Výuka" - odkazy pro jednotlivé ročníky  na boční liště

Ke konci března byla zahájena i videovýuka.

Bližší informace viz aktualita Výuka " na dálku".

 

Školní družina nebude v provozu do odvolání. 

Školní jídelna bude vařit jen pro cizí strávníky a zaměstnance školy, rovněž do odvolání.


Děkujeme za pochopení.