Aktuality

Školní vyučování začíná 3. 9. 2018 v 7.45 hod.

Žáci si s sebou přinesou přezůvky a psací potřeby.

Prvňáčci se dostaví v doprovodu rodičů, zároveň v I. tř. proběhne úvodní třídní schůzka.

První školní den bude výuka ve všech ročnících do 9.30 hod., nebude v provozu školní jídelna ani školní družina.

Provoz školní jídelny a školní družiny bude pro žáky zahájen 4. 9. 2018.