Aktuality

Školní rok 2017/2018 začíná v pondělí 4. 9. 2017 v 745 hod. Žáci si s sebou přinesou přezůvky.

Prvňáčci se dostaví v doprovodu rodičů, zároveň proběhne úvodní třídní schůzka.

První školní den bude výuka ve všech ročnících probíhat do 930 hod., nebude v provozu školní jídelna ani školní družina. ŠJ i ŠD zahájí svůj provoz pro žáky 5. 9. 2017.