Aktuality

Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole, máme snahu našim žákům zajistit alespoň částečně procvičování, popř. osvojování učiva, neboť zatím není jasné, jak dlouho bude toto opatření v platnosti.

Žákům budou od 11. 3., popř. od 12. 3. po dobu platnosti tohoto opatření zadávány úkoly elektronicky, tzv. "dálkově":

1.stupeň - třídní učitelé budou zasílat e-maily se zadanými úkoly rodičům.

2. stupeň - žáci naleznou zadané úkoly na webu školy v sekci "Výuka" - odkazy pro jednotlivé ročníky na boční liště, po jejichž "rozkliknutí" objeví žáci úkoly do jednotlivých předmětů.

Z důvodu této výuky "na dálku" by měli žáci pravidelně sledovat naše webové stránky, rodiče pak své e-mailové schránky  i webové stránky.

Úkoly budou zadávány vždy cca na jeden týden, jejich zadání bude přizpůsobeno tomu, aby je žáci byli schopni zvládnout sami, bez větší pomoci pedagogů.

Od konce března je  zprovozněna i videovýuka ve všech ročnících. Rozpisy výuky s odkazy na připojení do jednotlivých předmětů byly odeslány třídními učiteli na e-mail rodičům. 

Rodiče i žáci mají možnost obrátit se na pedagogy v případě nejasností, dotazů apod. prostřednictvím e-mailu (e-mailové adresy uvedeny na webu školy v sekci "O škole" - odkaz "Zaměstnanci" na boční listě), nebo telefonicky na pevnou linku do sboroven (viz sekce "O škole" - odkaz "Kontakty" na boční liště), popř. po dohodě s vyučujícím jiným způsobem on-line komunikace. Neváhejte se tedy na pedagogy obrátit, bude-li to potřeba.

Stejně tak můžete kontaktovat pracovnice našeho Školního poradenského pracoviště, s paní psycholožkou je možné komunikovat i telefonicky na čísle: 739 057 735, ale také prostřednictvím videokonzultací (kontakt zaslán rodičům na e-mail).

 Je v zájmu žáků i jejich rodičů, aby žáci zadávané úkoly svědomitě plnili.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.