Aktuality

Vstup osob do školy

  • Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit!
  • Osoby doprovázející, či vyzvedávající žáka mohou do prostor školy, školní družiny, školní jídelny vstupovat jen v nezbytně nutných případech, na nezbytně nutnou dobu a jen do k tomu určených prostor, stejně tak dodavatelé zboží, či jiné osoby.
  • Osoby jednající se školou v úředních záležitostech vstupují do školy na základě dohody s vedením školy v určenou dobu a do určených prostor.
  • Osoby do vymezených prostor vstupují vždy tak, aby nedocházelo ke kontaktu se žáky školy a byl minimalizován kontakt se zaměstnanci školy.
  • Osoby vstupující do školy, školní družiny, či školní jídelny musí mít ochranné prostředky dýchacích cest (respirátory) a při vstupu použít desinfekční prostředek na ruce, dodržovat patřičný odstup.
  • Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.
  • Děkujeme za pochopení.