Aktuality

Dle Usnesení vlády ČR (viz níže) platí od zítra 14. 10. 2020 zákaz osobní přítomnosti žáků v ZŠ.

 Usnesení vlády - uzavření škol 

 

Všichni žáci ZŠ (1. - 9. ročník) přejdou na distanční vzdělávání:

1. - 5. ročník: zadávání úkolů prostřednictvím e-mailu rodičům, některé hodiny videovýuka (informace rozešlou rodičům třídní učitelky)

6. - 9. ročník: zadávání úkolů na web školy - sekce Výuka, některé hodiny videovýuka dle rozpisu (viz informace na e-mail rodičů z 9. 10.)

 

Distanční výuka  je pro žáky POVINNÁ!, dle týdenního rozvrhu hodin

Žáci budou v rámci distanční výuky rovněž hodnoceni (viz školní řád) a bude monitorována i jejich absence, žáky jsou tedy rodiče povinni řádně omluvit (viz školní řád). 

Je nutné, aby si žáci řádně hlídali termíny pro odevzdávání úkolů a přihlašování na videovýuku! 

 

Podrobnější informace k distančnímu vzdělávání obdrží zákonní zástupci na e-mail. Neobdrží-li někdo ze zákonných zástupců patřičné informace, kontaktujte nás na e-mail: skola@zszdounky.cz, nebo na telefon: 573 365 130

Školní družina v provozu nebude.

 

Obědy a svačiny pro žáky vzdělávající se distančně:

Všem žákům bude oběd hromadně odhlášen.

Nejpozději ve středu (14. 10.) do 7 hod. musí rodiče obědy k odběru žáky přihlásit, pokud mají zájem. Popř. na další dny vždy nejlépe den dopředu.

Přihlášení žáci si oběd mohou vyzvednout do jídlonosiče ve školní jídelně denně v 11.15 hod. Jídlonosiče musí mít žáci k dispozici dva a řádně podepsané.

Svačiny pro žáky vzdělávající se distančně poskytovány nebudou.

 

Průběžně prosím sledujte naše webové stránky, kde budeme informace průběžně aktualizovat, a pravidelně kontrolujte své e-mailové schránky, kde Vás budeme o případných změnách informovat.

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.