Aktuality

Vážení strávníci,

s účinností ode dne 14. března 2020  do dne 24. března 2020 se zakazuje přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (viz usnesení vlády níže).

Z tohoto důvodu je jediný možný výdej obědů pro cizí strávníky bez vstupu do školní jídelny, tzn. převzetí obědů do jídlonosičů mimo školní jídelnu, nebo rozvoz obědů.

Jídlonosiče musí mít každý strávník dva - na výměnu, aby bylo možné vždy předem našimi pracovnicemi školní kuchyně jídlonosič řádně umýt a teprve pak do něj dát oběd.

Prosíme tedy ty cizí strávníky, kteří si chodili převzít obědy do školní jídelny, nebo se stravovali ve školní jídelně, aby kontaktovali vedoucí školní jídelny a domluvili se na způsobu stravování po dobu platnosti uvedeného opatření.

Děkujeme za pochopení.

Usnesení vlády ze dne 14. 3. 2020 - zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb