Aktuality

Třídní schůzky se budou konat:

I. stupeň 14. listopadu 2017 v 16:00.

II. stupeň 16. listopadu 2017 v 16:00.

 

Proběhne volba členů ve Školské radě za zákonné zástupce. Prosíme rodiče o co nejvyšší účast na třidních schůzkách.