Aktuality

Třídní schůzky se budou konat:

I. stupeň 14. listopadu 2017 v 16:00.

II. stupeň 16. listopadu 2017 v 16:00.

Z důvodu volby členů do Školské rady prosíme rodiče o co nejvyšší účast.

Na třídních schůzkách se bude vybírat členský příspěvek SRP ZŠ 250,- Kč na rodinu.