Aktuality

Distanční výuka je velkou zátěží nejen pro učitele a žáky, ale i pro pracující rodiče, kteří kromě podpory svých dětí musí zvládnout i své vlastní úkoly vyplývající ze zaměstnání.

Uvádíme zde tedy pár základních tipů pro rodiče:

„Desatero, jak zvládnout zaměstnání, domácí povinnosti a ještě distanční výuku dítěte.“

  1. Snažte se dodržovat režim, časový rozvrh. Část dne pracujte v souvislosti se svým zaměstnáním, některé hodiny se věnujte domácnosti, další přípravě Vašich dětí na školu, či úkolů souvisejícím s distanční výukou a také samozřejmě mladším sourozencům školou povinných žáků. Je dobré si vytvořit a dodržovat i konkrétní časový rozpis.
  2. Dodržujte střídání práce a odpočinku. Bez relaxace Vaše tělo zátěž dlouhodobě nevydrží.
  3. Při distanční vzdělávání Vašich dětí zařaďte přestávky, svačinky a při plnění úkolů dbejte i na střídání předmětů.
  4. Přesvědčte se sami, že Vaše dítě rozumí požadavkům školy a plnění domácích úkolů.
  5. Snažte se vyhnout doděláváním složitých domácích úkolů Vašich dětí na poslední chvíli.
  6. Vytvořte klidné prostředí pro Vaše dítě v době, kdy se potřebuje věnovat výuce.
  7. Průběžně kontrolujte, zda Vaše dítě plní požadavky online výuky. Nestačí se jen zeptat, zda Vaše dítě vše splnilo, občas je potřeba to opravdu zkontrolovat, zejména u žáků, kteří mají se samostatným plněním úkolů potíže.
  8. Stanovte řád a pravidla, která budou u Vás doma platit. Nejen v rámci distanční výuky, ale i při běžném chodu domácnosti, zvláště když je v rodině více dětí.
  9. Vyhněte se přenášení stresu. Přistupujte k plnění úkolů zvesela, věcně, nekritizujte, nepovzdychávejte si. Máte-li konkrétní problém s výukou, řešte ho s vyučujícím v nepřítomnosti dítěte (např. emailem). Děti jsou mnohem odolnější, než si myslíte, potřebují ale i klidné prostředí.
  10. Oceňujte snahu dítěte se aktivně učit, či jeho zapojení do chodu domácnosti. Nezapomínejte ocenit i ostatní členy rodiny a také sami sebe, zvláště v současné náročné době. J

 

Vedení školy, všichni pedagogové i pracovnice školního poradenského pracoviště se Vám budou snažit s požadavky a problémy vždy poradit a ukázat cestu k řešení, pokud se na ně obrátíte.

 

Kontakty na všechny pracovníky školy naleznete na našich webových stránkách.

 

Mgr. Eva Oláhová, školní psycholožka