Aktuality

Ve sběru starého papíru se naší škole podařilo celkově nasbírat 10 390 kg a rozhodli jsme se podpořit lenochoda v ZOO Zlín.

 


Na podzim v termínu 8. 10. – 12. 10. 2018 se v naší škole uskuteční tradiční sběr starého papíru, tentokrát si však i zasoutěžíme. Čím více starého papíru naše škola odevzdá, tím větší má šanci získat nějakou zajímavou odměnu (viz přiložený leták) a zároveň podpoříme některé ze zvířat v ZOO parku Vyškov, nebo ZOO Zlín. Finanční odměna za odevzdaný starý papír bude převedena jako každý rok na účet Spolku rodičů a přátel ZŠ Zdounky a bude využita na podporu aktivit našich žáků. Zapojte se tedy a pomozte nám podpořit některé z ohrožených druhů zvířat.

V uvedeném termínu můžete vozit starý papír v časech 7.00 – 8.00, 14.00 – 16.00 před budovu druhého stupně.

Sběrová soutěž 2018

Partner soutěže ZOO park Vyškov