Aktuality

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Základní škola, jejíž činnost vykonává Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání  v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace od školního roku 2019/2020 těchto účastníků řízení:

 1. 82/2019 přijata
 2. 83/2019 přijata
 3. 84/2019 přijat
 4. 85/2019 přijata
 5. 86/2019 přijata
 6. 87/2019 přijata
 7. 88/2019 přijat
 8. 89/2019 přijat
 9. 90/2019 přijata
 10. 91/2019 přijata
 11. 92/2019 přijata
 12. 93/2019 přijat
 13. 94/2019 přijat
 14. 95/2019 přijata
 15. 96/2019 přijata
 16. 97/2019 přijat
 17. 98/2019 přijat
 18. 99/2019 přijat
 19. 100/2019 přijata
 20. 101/2019 přijata
 21. 102/2019 přijat
 22. 103/2019 přijat
 23. 104/2019 přijata
 24. 106/2019 přijat