Aktuality

Dle informací MŠMT ze dne 23. 12. 2020 (viz níže)  od 4. 1. 2021 dochází do základní školy jen žáci 1. a 2. ročníku.

Všechny ostatní ročníky se vzdělávají distančně. Distanční výuka 3. - 5. ročníku probíhá přes Skype a dle dalších pokynů/zadání vyučujících, distanční výuka pro 6. - 9. ročník pak přes MS Teams.

V případě potřeby/nutnosti jsou v odůvodněných případech umožněny individuální konzultace pro žáky 3. - 9. ročníku (1 žák versus 1 učitel), stejně jako tomu bylo od 18. 11. 2020 (viz informace zaslané rodičům před tímto datem). 

Informace MŠMT - 27. 12. 2020 - 10. 1. 2021

Informace pro provoz škol do 11. 1. do 22. 1. 2021 viz  https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-11-do-22-ledna-2021

 

Ve škole, školní jídelně a školní družině jsou nastavena pro 1. a 2. ročník stejná pravidla, provoz a rozvrh hodin, jaké byly v platnosti od 18. 11. 2020 (viz e-mail zaslaný zákonným zástupcům před tímto datem).

 

O případných upřesněních/podrobnostech pro jednotlivé ročníky budou zákonní zástupci na konci prosince informováni prostřednictvím třídních učitelek.

 

Žáci 1. a 2. ročníku, kteří jsou běžně přihlášeni ke stravování ve škole, budou od 4. 1. ke školnímu stravování (svačinky, obědy) přihlášeni automaticky. Pokud někdo ze zákonných zástupců nebude mít o školní stravování zájem, musí oběd, či svačinku, odhlásit nejpozději 4. 1. 2021 do 7 hod. ráno.

Žáci vzdělávající se distančně mají možnost rovněž odebírat obědy, avšak musí si je odnášet v jídlonosiči. Obědy žáků 3. - 9. ročníku budou automaticky odhlášeny. Pokud mají rodiče zájem o stravování žáků vzdělávajících se distančně, přihlásí oběd svému dítěti nejpozději 4. 1. 2021 do 7 hod. ráno.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidné chvíle s rodinou a hlavně hodně zdraví.