Aktuality

Dle informací z MŠMT (viz AKTUALIZOVÁNO: Změny ve fungování škol od 24. května, MŠMT ČR (msmt.cz)) se od 24. 5. 2021 vrátí 2.stupeň ZŠ do školy bez rotace.

Žáci se antigenními testy (odběr z kraje nosu) budou testovat 1 x týdně (v pondělí).

Podrobnější informace a mimořádný rozvrh hodin rozeslány rodičům na email.

Ochranné prostředky dýchacích cest

  • Po celou dobu přítomnosti žáků ve škole, školní jídelně používají žáci nejlépe respirátory, určitě však zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO Mzd. 
 
Školní jídelna:
  • Přihlášeným žákům budou obědy i svačiny automaticky přihlášeny, kdo ze zákonných zástupců nebude mít o stravování zájem, svému dítěti do pondělí 7 hod. ráno stravu odhlásí.