Aktuality

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků v základní škole a prezenční individuální konzultace žáků vyšších ročníků  (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník) v případě, že to vyžadují vzdělávací potřeby žáka.

Pro žáky 1. a 2. ročníku, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, bude tato v provozu. Ranní družina bude přístupna všem žákům I. a II. třídy.

Stejně tak se budou moci stravovat přítomní žáci ve školní jídelně - viz informace níže.

Po celou dobu pobytu žáků ve škole a školní družině budou tito používat ochranný prostředek dýchacích cest (roušku) a budou dodržovat nastavená protiepidemická opatření.

(Výše popsané podrobněji viz níže uvedený dokument MŠMT).

O konkrétních (podrobnějších) organizačních záležitostech naší školy souvisejících s výše uvedeným jsme zákonné zástupce informovali prostřednictvím emailu.

 

Stravování:

Žáci I. a II. tř. budou automaticky přihlášeni k odběru svačin a obědů. Pokud nemají zákonní zástupci o stravovací služby zájem, nahlásí toto vedoucí školní jídelny 16. 11. 2020, nejpozději v pondělí dopoledne.

 

MŠMT - provoz škol od 18.11.2020