Aktuality

Dle informací MŠMT zveřejněných 12. 5. 2021 (viz Informace k provozu škol od 17. 5. 2021) se od 17. 5. 2021 vrátí do naší školy 1.st. bez rotace, 2. st. prozatím zůstane na rotační výuce (od 24. 5. se pravděpodobně vrátí i 2.st. bez rotace), na 2.st. v týdnu od 17. 5. 2021 zůstává rotační výuka.

Organizace výuky - podrobnější informace a mimořádný rozvrh hodin pro 1.stupeň poslán rodičům na email.

 

Testování žáků: (antigenní testy)

1.stupeň v pondělí

2.stupeň v pondělí a ve čtvrtek

 

Testování se neprovádí u osob:

  • které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
  • které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy. V případě žáka, který prodělal onemocnění COVID a neuplynulo více než 90 dnů od prvního testu s pozitivním výsledkem, zákonný zástupce doloží elektronickou (email) či listinou formu potvrzení této skutečnosti z laboratoře, pokud toto nemá k dispozici, tak potvrzení od lékaře.
  • které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

 

Školní družina  - bude v provozu dle rozpisu zaslaného rodičům na email.

 

Ochranné prostředky dýchacích cest

  • Po celou dobu přítomnosti žáků ve škole, školní jídelně používají žáci nejlépe respirátory, určitě však zdravotnické obličejové masky splňující standardy MO Mzd. Každý žák musí mít k dispozici min. dvě.
  • Zdravotnickou obličejovou masku si mohou žáci odložit pouze v době, kdy se stravují, nebo pijí. V takovém případě musí dodržet přiměřený odstup od ostatních žáků. Po konzumaci jídla, či nápoje žák bezodkladně opět zdravotnickou obličejovou masku nasadí.

 

Školní jídelna

  • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat do jídlonosičů za dodržení patřičných hygienických opatření (bočním vchodem).
  • Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  • Přihlášeným žákům budou v době prezenční výuky obědy i svačiny automaticky přihlášeny, kdo ze zákonných zástupců nebude mít o stravování zájem, svému dítěti do pondělí 7 hod. ráno stravu odhlásí.