Aktuality

Vážení rodiče, již v těchto dnech je možné podat si na školní rok 2018/2019 přihlášku do školní družiny. Do ŠD je možné přihlásit žáky 1.stupně. O těch, kteří budou do školní družiny přijati, bude rozhodnuto začátkem září podle stanovených kritérií.

INFORMACE DRUŽINY - KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Zápisové lístky do ŠD předejte nejpozději do 15. 6. paní vychovatelce M. Skácelové.

Děkujeme.