Aktuality

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji z organizačních důvodů ředitelské volno pro žáky naší základní školy dne 26. 2. 2018. Škola bude pro žáky uzavřena včetně školní družiny, v provozu bude pouze školní jídelna.

  

Mgr. Lenka Beranová
ředitelka školy