Aktuality

Dle informací z MŠMT se budou žáci 3. - 9. ročníku od 30.11. 2020 vracet do školy (viz informace níže). Žáci 1. - 5. a 9. ročníku ke každodenní prezenční výuce, žáci 6., 7. a 8. ročníku pak k výuce "rotační", tzn. jeden týden prezenční výuka ve škole, další týden distanční výuka. V době distanční výuky jsou umožněny individuální konzultace žáka s pedagogem.

Pokyny MŠMT

 

"Rotační" výuka pro 6. - 8. ročník bude u nás ve škole probíhat následovně:

Lichý týden: prezenční výuka ve škole 6. a 7. ročník, distančně (doma) 8. ročník.

Sudý týden: prezenční výuka ve škole 8. ročník, distančně (doma) 6. a 7. ročník.

 

Školní družina:

Z personálních a organizačních důvodů v provozu jen pro žáky I. - III. třídy s upraveným časem provozu.

 

Školní jídelna:

Žáci budou ke stravování přihlášeni od 30.11. automaticky. Kdo ze zákonných zástupců nemá zájem o školní stravování, odhlásí stravu nejpozději do 27. 11. dopoledne.

Přihlášení žáci, vzdělávající se distančně, si oběd mohou vyzvednout do jídlonosiče ve školní jídelně denně v 10.45 hod. Jídlonosiče musí mít žáci k dispozici dva a řádně podepsané.

 

Podrobnější informace k prezenční výuce 1. - 5. a 9. ročníku a "rotační" výuce 6., 7. a 8. ročníku byly zaslány rodičům na email.