Aktuality

Příchody žáků do školy:

I. tř.                                           7.25 hod.

II. tř.                                         7.15 hod.

III. tř.                                        7.25 hod.

IV. tř.                                        7.15 hod.

V. tř.                                         7.35 hod.

VI. tř.                                        7.20 hod.

VII. tř.                                       7.25 hod.

VIII. tř.                                      7.15 hod.

IX. tř.                                         7.30 hod.

                                    

Žáci musí řádně dodržet čas příchodu do školy (viz informace zaslané rodičům emailem).

VŠECHNY OSOBY VE ŠKOLE MUSEJÍ VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH NOSIT OCHRANNÝ PROSTŘEDEK DÝCHACÍCH CEST, ŘÁDNĚ SI DESINFIKOVAT RUCE! 

Ve společných prostorách se žáci zbytečně neshlukují!

Ve školní jídelně se najednou stravují max. 2 třídy (každá v jedné polovině místnosti), časy příchodu do ŠJ dle rozpisu.