Aktuality

Vážení zákonní zástupci, vzhledem k epidemiologické situaci se ve dnech 12. 1. 2021 (1.st.) a 14. 1. 2021(2.st.) nebudou konat plánované společné osobní konzultace s pedagogy.

S pedagogy můžete konzultovat v případě potřeby prostřednictvím e-mailu, popř. po individuální domluvě telefonicky, či prostřednictvím videokonference.

V nejzazším případě možná domluva na individuální konzultaci ve škole za dodržení přísných protiepidemických opatření (roušky, rozestupy, desinfekce rukou).

Klasifikace Vašich dětí je průběžně zaznamenávána do elektronické žákovské knížky, kde ji můžete kontrolovat.

 

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.