Aktuality

V naší škole budeme za 1. pololetí 2020/2021 hodnotit klasifikačním stupněm, budeme zároveň při hodnocení žáků vycházet z doporučení MŠMT k hodnocení žáků (viz odkaz níže). Všem je nám jasné, že uplynulé hodnotící období je opravdu specifické a v hodnocení žáků budeme tato specifika zohledňovat.

Doporučení MŠMT k hodnocení žáků

Žáci za 1. pololetí 2020/2021 obdrží výpis z vysvědčení. Výpis z vysvědčení pak dostanou ti žáci, kteří budou ve škole, ve čtvrtek 28.1. 2021, ostatní pak nejpozději 3 dny po návratu do školy (viz přiložené opatření MŠMT). Žáci, kteří nebudou moci být přítomni 28. 1. ve škole, a jejich zákonní zástupci budou o pololetním hodnocení informováni prostřednictvím systému Edookit (elektronická ŽK).

Opatření MŠMT k vydávání vysvědčení