Aktuality

Od pondělí 17. 9. do středy 19. 9. 2018 se žáci VI. třídy zúčastní Adaptačního pobytu na Rusavě.

Před odjezdem je potřeba odevzdat třídnímu učiteli potvrzení o zdravotní způsobilosti a souhlas s podáním léčivých přípravků během pobytu (do 13. 9. 2018), potvrzení o bezinfekčnosti (s datem odjezdu), kartičku zdravotní pojišťovny, pravidelně užívané léky s pokyny k užívání.

Informace o platbě:
ČÚ: 181685992/0300
částka: 1100 Kč
zpráva pro příjemce: příjmení žáka + AP