Aktuality

I v období distanční výuky pracuje školní poradenské pracoviště ve složení:

  • výchovná poradkyně pro žáky se SVP: Vendula Kovaříková,
  • výchovná poradkyně pro kariérové poradenství: Mgr. Věra Valachová,
  • metodička prevence: Mgr. Zuzana Polišenská,
  • školní psycholožka: Mgr. Eva Oláhová.

Naším úkolem je poskytovat i v této nelehké době své služby. Můžete nás dle potřeby kontaktovat, když budete potřebovat:

  • radu týkající se Vašeho dítěte/Vašich dětí,
  • vyřešit různé problémy např. v souvislosti s distanční výukou, se zvládáním současné náročné doby,
  • pomoci se zvládáním chování Vašich dětí,
  • radu/pomoc při řešení rodinných záležitostí,
  • nebo jen tak, když budete mít pocit, že potřebujete být vyslyšeni.

 

Veškeré kontakty a informace o službách školního poradenského pracoviště naleznete na webových stránkách školy.

V případě, že se na nás obrátíte, určitě se pokusíme společnými silami najít cestu, jak se se situací vypořádat. Vše se dá řešit, jen se o potížích musí vědět. V případě jakékoliv potřeby nás tedy neváhejte kontaktovat.

Tým ŠPP